VERZENDEN & RETOURNEREN

VERZENDEN

Levertijd van je fatbike
Volt Bikes levert, indien op voorraad dezelfde dag of binnen 1-3 dagen

Ophalen van jouw bestelling
Wil je liever je fatbike zelf komen ophalen? Je kunt contact opnemen via 06-20649737.

Ophalen van jouw bestelling
Wil je liever je fatbike zelf komen ophalen? Je kunt contact opnemen via 06-20649737.

Verzendkosten
Volt Bikes rekent geen verzendkosten!
Dit geldt voor zowel leveringen in Nederland als België

RETOURNEREN

 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het goed fysiek in bezit krijgt.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan het bedrijf retourneren, conform de door het bedrijf verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer gebruikssporen zichtbaar zijn, of kilometerstanden boven de 5 kilometers staan, kan het product NIET geretourneerd worden. (Indien anders overeengekomen)
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen is de consument verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van het product dit kenbaar te maken bij ons.
 5. Wij brengen 100,- euro leveringskosten kosten in rekening in geval van retourneren.
 6. Eventuele terugbetaling geschiedt binnen 14-28 dagen.
 7. De eventuele kosten die wij aan payin3, Klarna, Paypal moeten afstaan worden door berekend aan de klant.
 8. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan het bedrijf. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending
 9. Indien consument na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en het product niet aan het bedrijf heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 10. Retourneren is voor kosten van de consument.
 11. Om te weten naar welk retourneeradres teruggestuurd kan worden dient er contact opgenomen te worden met de klantenservice via 06 20649737.